Напишіть функцію, яка займає (x, y) і повертає x до сили y БЕЗ Петлі [закрито]


14

Це дійсно акуратне коротке завдання.

Напишіть функцію або процедуру, яка приймає два параметри, xі yповертає результат БЕЗ використання циклів або вбудованих функцій живлення.xy

Переможець - це найкреативніше рішення, і його вибиратимуть на основі найбільшої кількості голосів через 3 дні.


1
Що це за виклик?
VisioN

22
Як щодо exp(log(x)*y)?
r3mainer

2
Чи прийнятна відповідь лише для цілих чисел? Оскільки це перші відповіді.
mmumboss

4
Схоже, відповіді поки що використовують рекурсію або списки повторних "х". Я закручую мізки, намагаючись придумати інший спосіб (зокрема, щось, що дозволяє не ціле число y).
БенМ

1
На жаль, заборона циклів виключає такі веселі математичні рішення, як розширення Тейлора.
shadowtalker

Відповіді:


27

APL (7)

{×/⍵/⍺}

Лівий аргумент є базовим, правий - аргументом, наприклад:

   5 {×/⍵/⍺} 6
15625

Пояснення:

 • ⍵/⍺повторення разів, наприклад 5 {⍵/⍺} 6->5 5 5 5 5 5
 • ×/бере продукт, наприклад ×/5 5 5 5 5 5-> 5×5×5×5×5×5->15625

2
Гм .. Це можна записати 5 символами в J, точно таким же методом. */@$~
seequ

@Sieg 4 навіть, якщо дозволити показник зліва, базуйте праворуч.
ɐɔıʇǝɥʇuʎs

У мене був прислівник фліп, тому що я вважав, що це не дозволено.
seequ

@Seeq 4 у Dyalog APL :×/⍴⍨
Adám

27

C #: Експоненти з плаваючою точкою

Гаразд, це рішення досить крихке. Ви можете легко зламати його, кинувши на нього смішно величезні числа, як 6. Але це прекрасно працює для таких речей DoublePower(1.5, 3.4), і не використовує рекурсії!

  static double IntPower(double x, int y)
  {
    return Enumerable.Repeat(x, y).Aggregate((product, next) => product * next);
  }

  static double Factorial(int x)
  {
    return Enumerable.Range(1, x).Aggregate<int, double>(1.0, (factorial, next) => factorial * next);
  }

  static double Exp(double x)
  {
    return Enumerable.Range(1, 100).
      Aggregate<int, double>(1.0, (sum, next) => sum + IntPower(x, next) / Factorial(next));
  }

  static double Log(double x)
  {
    if (x > -1.0 && x < 1.0)
    {
      return Enumerable.Range(1, 100).
        Aggregate<int, double>(0.0, (sum, next) =>
          sum + ((next % 2 == 0 ? -1.0 : 1.0) / next * IntPower(x - 1.0, next)));
    }
    else
    {
      return Enumerable.Range(1, 100).
        Aggregate<int, double>(0.0, (sum, next) =>
          sum + 1.0 / next * IntPower((x - 1) / x, next));
    }
  } 

  static double DoublePower(double x, double y)
  {
    return Exp(y * Log(x));
  } 

43
"смішно величезна кількість, як 6" мені сподобалося.
DavidC

Безперечно, що використання численних функцій покладається на циклічне сканування, яке було заборонено у питанні, чи це нормально, оскільки цикл знаходиться у рамках методів фреймворку?
Кріс

16

C ++

Як щодо мета-програмування шаблонів? Він згинає, які маленькі правила там були, але варто спробувати:

#include <iostream>


template <int pow>
class tmp_pow {
public:
  constexpr tmp_pow(float base) :
    value(base * tmp_pow<pow-1>(base).value)
  {
  }
  const float value;
};

template <>
class tmp_pow<0> {
public:
  constexpr tmp_pow(float base) :
    value(1)
  {
  }
  const float value;
};

int main(void)
{
  tmp_pow<5> power_thirst(2.0f);
  std::cout << power_thirst.value << std::endl;
  return 0;
}

1
але це не функція, це значення часу компіляції, чи не так? : O
PaperBirdMaster

Ну, конструктор - це функція, а параметри шаблону майже як аргументи функції ... правда? =)
erlc

@PaperBirdMaster Так ... ось чому я признався в деякому згинанні правила. Я думав, що збираюся подати щось, окрім хвостової рекурсії, але я просто подав компіляцію часу рецидиву хвоста, ха-ха. Хоча досить близько, правда?
astephens4

@ astephens4 досить близько, я люблю це: 3
PaperBirdMaster

15

Пітон

def power(x,y):
  return eval(((str(x)+"*")*y)[:-1])

Не працює для нецілісних повноважень.


Мені це подобається.
CodyBugstein

1
Чому ви додаєте роздільник без використання join? eval('*'.join([str(x)] * y)).
Бакуріу

1
Чи був цей кодовий тролінг?
Герріт

Хочемо також зазначити, що python має **оператора, тож ви могли б це зробити eval () d.
Рікінг

3
@ Riking: це все-таки вбудовано.
Говеркуч

10

Haskell - 25 chars

f _ 0=1
f x y=x*f x (y-1)

Following Marinus' APL version:

f x y = product $ take y $ repeat x

With mniip's comment and whitespace removed, 27 chars:

f x y=product$replicate y x

use replicate y x instead of take y $ repeat x
mniip

4
I was convinced that you could save characters by writing your second function pointfree. As it turns out f=(product.).flip replicate is exactly the same number of chars.
Kaya

@mniip It doesn't matter, this isn't code golf.
nyuszika7h


7

JavaScript (ES6), 31

// Testable in Firefox 28
f=(x,y)=>eval('x*'.repeat(y)+1)

Usage:

> f(2, 0)
1
> f(2, 16)
65536

Explanation:

The above function builds an expression which multiply x y times then evaluates it.


6

I'm surprised to see that nobody wrote a solution with the Y Combinator, yet... thus:

Python2

Y = lambda f: (lambda x: x(x))(lambda y: f(lambda v: y(y)(v)))
pow = Y(lambda r: lambda (n,c): 1 if not c else n*r((n, c-1)))

No loops, No vector/list operations and No (explicit) recursion!

>>> pow((2,0))
1
>>> pow((2,3))
8
>>> pow((3,3))
27

Uh, I've just seen right now KChaloux's Haskell solution that uses fix, upvoting him...
berdario

5

C# : 45

Works for integers only:

int P(int x,int y){return y==1?x:x*P(x,y-1);}

Beat me to it :-) I think you could save a few bytes by writing return --y?x:x*P(x,y); instead
r3mainer

1
But this isn't code-golf...
Oberon

1
@oberon winning criteria was not clear when this was posted. Things have moved on.
Level River St

@steveverrill Sorry.
Oberon

Also in C# --y would be an int which is not the same as a bool like in other languages.
Chris

5

bash & sed

No numbers, no loops, just an embarrasingly dangerous glob abuse. Preferably run in an empty directory to be safe. Shell script:

#!/bin/bash
rm -f xxxxx*
eval touch $(printf xxxxx%$2s | sed "s/ /{1..$1}/g")
ls xxxxx* | wc -l
rm -f xxxxx*

"Preferably run in an empty directory to be safe." :D
Almo

5

Javascript

function f(x,y){return ("1"+Array(y+1)).match(/[\,1]/g).reduce(function(l,c){return l*x;});}

Uses regular expressions to create an array of size y+1 whose first element is 1. Then, reduce the array with multiplication to compute power. When y=0, the result is the first element of the array, which is 1.

Admittedly, my goal was i) not use recursion, ii) make it obscure.
4

Golfscript, 8 characters (including I/O)

~])*{*}*

Explanation:

TLDR: another "product of repeated array" solution.

The expected input is two numbers, e.g. 2 5. The stack starts with one item, the string "2 5".

Code   - Explanation                       - stack
                                  - "2 5"
~    - pop "2 5" and eval into the integers 2 5        - 2 5    
]    - put all elements on stack into an array         - [2 5]
)    - uncons from the right                  - [2] 5
*    - repeat array                      - [2 2 2 2 2]
{*}   - create a block that multiplies two elements       - [2 2 2 2 2] {*}
*    - fold the array using the block             - 32

Golfscript is always the way to go.
Nit

3

Ruby

class Symbol
 define_method(:**) {|x| eval x }
end

p(:****[$*[0]].*(:****$*[1]).*('*'))

Sample use:

$ ruby exp.rb 5 3
125
$ ruby exp.rb 0.5 3
0.125

This ultimately is the same as several previous answers: creates a y-length array every element of which is x, then takes the product. It's just gratuitously obfuscated to make it look like it's using the forbidden ** operator.


3

C, exponentiation by squaring

int power(int a, int b){
  if (b==0) return 1;
  if (b==1) return a;
  if (b%2==0) return power (a*a,b/2);
  return a*power(a*a,(b-1)/2);
}

golfed version in 46 bytes (thanks ugoren!)

p(a,b){return b<2?b?a:1:p(a*a,b/2)*(b&1?a:1);}

should be faster than all the other recursive answers so far o.O

slightly slower version in 45 bytes

p(a,b){return b<2?b?a:1:p(a*a,b/2)*p(a,b&1);}

1
For odd b, ~-b/2 == b/2.
ugoren

@ugoren oh sure, you're right
izabera

This is a popular interview question :) "How can you write pow(n, x) better than O(n)?"
Jordan Scales

3

Haskell - 55

pow x y=fix(\r a i->if i>=y then a else r(a*x)(i+1))1 0

There's already a shorter Haskell entry, but I thought it would be interesting to write one that takes advantage of the fix function, as defined in Data.Function. Used as follows (in the Repl for the sake of ease):

ghci> let pow x y=fix(\r a i->if i>=y then a else r(a*x)(i+1))1 0
ghci> pow 5 3
125

2

Q

9 chars. Generates array with y instances of x and takes the product.

{prd y#x}

Can explicitly cast to float for larger range given int/long x:

{prd y#9h$x}

1
Matching Golfscript in length is a feat to achieve.
Nit

2

Similar logic as many others, in PHP:

<?=array_product(array_fill(0,$argv[2],$argv[1]));

Run it with php file.php 5 3 to get 5^3


2

I'm not sure how many upvotes I can expect for this, but I found it somewhat peculiar that I actually had to write that very function today. And I'm pretty sure this is the first time any .SE site sees this language (website doesn't seem very helpful atm).

ABS

def Rat pow(Rat x, Int y) =
  if y < 0 then
    1 / pow(x, -y)
  else case y {
    0 => 1;
    _ => x * pow(x, y-1);
  };

Works for negative exponents and rational bases.

I highlighted it in Java syntax, because that's what I'm currently doing when I'm working with this language. Looks alright.


2

Pascal

The challenge did not specify the type or range of x and y, therefore I figure the following Pascal function follows all the given rules:

{ data type for a single bit: can only be 0 or 1 }
type
 bit = 0..1;

{ calculate the power of two bits, using the convention that 0^0 = 1 }
function bitpower(bit x, bit y): bit;
 begin
  if y = 0
   then bitpower := 1
   else bitpower := x
 end;

No loop, no built-in power or exponentiation function, not even recursion or arithmetics!


2

J - 5 or 4 bytes

Exactly the same as marinus' APL answer.

For x^y:

*/@$~

For y^x:

*/@$

For example:

  5 */@$~ 6
15625
  6 */@$ 5
15625

x $~ y creates a list of x repeated y times (same as y $ x

*/ x is the product function, */ 1 2 3 -> 1 * 2 * 3


1

Python

from math import sqrt

def pow(x, y):
  if y == 0:
    return 1
  elif y >= 1:
    return x * pow(x, y - 1)
  elif y > 0:
    y *= 2
    if y >= 1:
      return sqrt(x) * sqrt(pow(x, y % 1))
    else:
      return sqrt(pow(x, y % 1))
  else:
    return 1.0 / pow(x, -y)

1
** is built-in operator imo.
Silviu Burcea

@SilviuBurcea True, editing.
Oberon

@SilviuBurcea operator =/= function
VisioN

@VisioN true, but the idea was about built-ins. I don't think the OP knows about all these built-in operators ...
Silviu Burcea

1

Javascript

With tail recursion, works if y is a positive integer

function P(x,y,z){z=z||1;return y?P(x,y-1,x*z):z}

1

Bash

Everyone knows bash can do whizzy map-reduce type stuff ;-)

#!/bin/bash

x=$1
reduce () {
  ((a*=$x))
}
a=1
mapfile -n$2 -c1 -Creduce < <(yes)
echo $a

If thats too trolly for you then there's this:

#!/bin/bash

echo $(( $( yes $1 | head -n$2 | paste -s -d'*' ) ))

1

C

Yet another recursive exponentiation by squaring answer in C, but they do differ (this uses a shift instead of division, is slightly shorter and recurses one more time than the other):

e(x,y){return y?(y&1?x:1)*e(x*x,y>>1):1;}

1

Mathematica

This works for integers.

f[x_, y_] := Times@@Table[x, {y}]

Example

f[5,3]

125


How it works

Table makes a list of y x's. Times takes the product of all of them.`


Another way to achieve the same end:

#~Product~{i,1,#2}&

Example

#~Product~{i, 1, #2} & @@ {5, 3}

125


1

Windows Batch

Like most of the other answers here, it uses recursion.

@echo off
set y=%2
:p
if %y%==1 (
set z=%1
goto :eof
) else (
  set/a"y-=1"
  call :p %1
  set/a"z*=%1"
  goto :eof
)

x^y is stored in the environment variable z.


1

perl

Here's a tail recursive perl entry. Usage is echo $X,$Y | foo.pl:

($x,$y) = split/,/, <>;
sub a{$_*=$x;--$y?a():$_}
$_=1;
print a

Or for a more functional-type approach, how about:

($x,$y) = split/,/, <>;
$t=1; map { $t *= $x } (1..$y);
print $t

"a: stuff goto a if something" looks like a loop.
Glenn Randers-Pehrson

Yep, the goto version is a loop, but isn't tail recursion also essentially a loop?
skibrianski

1

Python

def getRootOfY(x,y):
  return x**y 

def printAnswer():
  print "answer is ",getRootOfY(5,3)
printAnswer()

answer =125

I am not sure if this is against the requirements, but if not here is my attempt.


Welcome to PPCG! When you do your language header you can leave out the "language=" since by custom everyone puts the language in the header so that's understood. You may indeed have run afoul of the rules here, but we'll let the voters decide. Glad to have a new member at the country club.
Jonathan Van Matre
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.