Башта сорту Ханой


21

Напишіть функцію / підпрограму для сортування списку цілих чисел, стилю Вежі Ханої .

Вам буде наданий стек цілих чисел. Це основний стек.

Вам також надають ще два помічники. Ці допоміжні стеки мають унікальну властивість: кожен елемент повинен бути меншим або такого ж розміру, як елемент під ним. Основний стек не має такого обмеження.

Вам доручено сортувати основний стек на місці, підклавши під нього найбільші цілі числа. Ваша функція / підпрограма поверне (або еквівалент) кількість ходів, зроблених під час сортування стека.
Примітка. Ви повинні сортувати основний стек за місцем , не сортуючи інший стек і не називаючи його відповіддю. Однак якщо ви з якихось причин цього не можете зробити, ви можете імітувати змінні стеки, але пам’ятайте, що це сорт Тауер Ханой; є лише 3 кілочки, і лише 1 кілочок може бути не упорядкованим.

Ваша функція / підпрограма може перевірити будь-який стек у будь-який час, але він може зробити крок лише натисканням та натисканням. Один хід - це поп з однієї стеки, який висувається на інший.

Перевірте свою функцію / підпрограму для кожної перестановки перших 6 натуральних чисел. Іншими словами, протестувати функцію / підпрограму для {1},{2},...,{6},{1,1},{1,2},...,{1,6},{2,1},...(це повинно бути в цілому або можливості (спасибі Говарду за виправлення моєї математики)). Функція / підпрограма, яка переміщує елементи, виграє найменшу кількість разів.61+62+...+6655986


@JanDvorak Це була така ідея на тестах. Якщо програмісту потрібно запустити функцію 46656 разів, чому б він / вона хотіла так довго чекати на вихід? Або є ще один хороший спосіб обмеження подібних речей?
Джастін

Якимось чином мені подобається виклик сліпого заходу: ви можете сказати лише "перейти зі стека х до стека у" і побачити, чи ваш крок вдалий, і якщо він станеться, вам за це стягується плата; бонусні бали - невдача в переміщенні позначається викиданням виключення / правильним поверненням.
Джон Дворак

3
Список наданих вами перестановок містить 6**1+6**2+...+6**6=55986елементи.
Говард

1
@ m.buettner Відмінністю є те, що це елементи декартового продукту s від 1 до 6 разів . Я, мабуть, назвав би це "набором перестановок кожного елемента набору потужностей перших 6 натуральних чисел, крім нульового набору".
Джастін

1
@Quincunx, за винятком комплекту живлення, не містить наборів з повторними числами. ;) ... але я не думаю, що ми все-таки повинні занадто серйозно ставитися до цього, доки нам все зрозуміло щодо елементів набору.
Мартін Ендер

Відповіді:


4

Java - оптимальне рішення (1080544 ходи)

Це рішення будує найкоротше дерево шляху від цілі та назад, а потім проходить шлях від початкового стану до цілі. Багато місця для покращення швидкості, але воно все-таки завершує всі 55986 проблем за хвилину.

Якщо припустити, що алгоритм правильно виконаний, це має бути теоретично найкращим рішенням.

import java.util.*;

public class HanoiSort {

  public static void main(String[] args) {
    int sumNumMoves = 0;
    for (int size = 1; size <= 6; ++size) {
      Collection<List<Integer>> initMainStacks = generateInitMainStacks(Collections.<Integer>emptyList(), size);
      for (List<Integer> initMainStack : initMainStacks) {
        sumNumMoves += solve(initMainStack);
      }
    }
    System.out.println(sumNumMoves);
  }

  /*
   * Recursively create initial main stacks
   */
  private static Collection<List<Integer>> generateInitMainStacks(List<Integer> mainStack, int remainingSize) {
    Collection<List<Integer>> initMainStacks;
    if (remainingSize > 0) {
      initMainStacks = new ArrayList<>();
      for (int number = 1; number <= 6; ++number) {
        List<Integer> nextMainStack = new ArrayList<>(mainStack);
        nextMainStack.add(number);
        initMainStacks.addAll(generateInitMainStacks(nextMainStack, remainingSize - 1));
      }
    } else {
      List<Integer> initMainStack = new ArrayList<>(mainStack);
      initMainStacks = Collections.singleton(initMainStack);
    }
    return initMainStacks;
  }

  private static final List<Integer> EMPTY_STACK = Collections.emptyList();

  /*
   * Create a shortest path tree, starting from the target state (sorted main stack). Break when the initial state
   * is found, since there can be no shorter path. This is akin to building a chess endgame tablebase.
   *
   * Traverse the path from initial state to the target state to count the number of moves.
   */
  private static int solve(List<Integer> initMainStack) {
    List<List<Integer>> initState = Arrays.asList(new ArrayList<>(initMainStack), EMPTY_STACK, EMPTY_STACK);
    List<Integer> targetMainStack = new ArrayList<>(initMainStack);
    Collections.sort(targetMainStack);
    List<List<Integer>> targetState = Arrays.asList(new ArrayList<>(targetMainStack), EMPTY_STACK, EMPTY_STACK);
    Map<List<List<Integer>>,List<List<Integer>>> tablebase = new HashMap<>();
    Deque<List<List<Integer>>> workQueue = new ArrayDeque<>();
    tablebase.put(targetState, null);
    workQueue.add(targetState);
    while (!tablebase.containsKey(initState)) {
      assert !workQueue.isEmpty() : initState.toString();
      List<List<Integer>> state = workQueue.removeFirst();
      Collection<List<List<Integer>>> prevStates = calcPrevStates(state);
      for (List<List<Integer>> prevState : prevStates) {
        if (!tablebase.containsKey(prevState)) {
          tablebase.put(prevState, state);
          workQueue.add(prevState);
        }
      }
    }

    int numMoves = 0;
    List<List<Integer>> state = tablebase.get(initState);
    while (state != null) {
      ++numMoves;
      state = tablebase.get(state);
    }
    return numMoves;
  }

  /*
   * Given a state, calculate all possible previous states
   */
  private static Collection<List<List<Integer>>> calcPrevStates(List<List<Integer>> state) {
    Collection<List<List<Integer>>> prevStates = new ArrayList<>();
    for (int fromStackNo = 0; fromStackNo < 3; ++fromStackNo) {
      List<Integer> fromStack = state.get(fromStackNo);
      if (!fromStack.isEmpty()) {
        int number = fromStack.get(0);
        for (int toStackNo = 0; toStackNo < 3; ++toStackNo) {
          if (toStackNo != fromStackNo) {
            List<Integer> toStack = state.get(toStackNo);
            if ((toStackNo == 0) || toStack.isEmpty() || (toStack.get(0) >= number)) {
              List<List<Integer>> prevState = new ArrayList<>(state);
              List<Integer> prevFromStack = new ArrayList<>(fromStack);
              prevFromStack.remove(0);
              prevState.set(fromStackNo, prevFromStack);
              List<Integer> prevToStack = new ArrayList<>(toStack);
              prevToStack.add(0, number);
              prevState.set(toStackNo, prevToStack);
              prevStates.add(prevState);
            }
          }
        }
      }
    }
    return prevStates;
  }

}

Хочете більше пояснити, що ви маєте на увазі під «деревом найкоротшого шляху»?
justhalf

У будь-якому випадку, дякую за вашу відповідь, мене радіє, що я можу досягти майже оптимального рішення, використовуючи лише евристику :)
justhalf

Найкоротше дерево шляху - це дерево, у якому кожен вузол / стан має один "наступний" край, що веде до вузла / стану, який, у свою чергу, має найкоротший відстанню до кореневого / цільового стану (= відсортований основний стек). Можуть бути й інші наступні вузли-кандидати, які мають однакову відстань або більше, але жоден, який ближче до кореня. Для цієї проблеми всі ребра в найкоротшому дереві шляху мають відстань в один, оскільки для переходу з одного стану в інший потрібен один хід. В основному, повне дерево найкоротшого шляху містить рішення для всіх станів, які мають однаковий цільовий стан.
MrBackend

@justhalf Забув згадати вас у своєму коментарі. BTW, див. Також en.wikipedia.org/wiki/Retrograde_analysis
MrBackend

5

C - 2547172 для 55986 входів

Тут є багато можливостей для вдосконалення. З міркувань я спростив це так, щоб можна було лише оглянути верхній елемент кожного стека. Зняття цього самостійного обмеження дозволило б зробити оптимізацію, як-от визначити остаточне замовлення заздалегідь, і намагатися мінімізувати кількість кроків, необхідних для його досягнення. Переконливим прикладом є те, що моя реалізація має найгірший випадок, якщо основний стек вже відсортований.

Алгоритм:

 1. Заповніть обидва допоміжні стеки (тут є місце для оптимізації, можливо, призначаючи до цього стека на основі певного зведення).
 2. Об'єднайте сортування допоміжних стеків на основний стек.
 3. Повторюйте 1-2, поки основний стек не буде відсортований (але зворотно).
 4. Переверніть основний стек (більше місця для оптимізації, повторно перемішуючи багато одних і тих же елементів).

Аналіз:

 • Додаткова складність простору становить O (n) (для двох допоміжних стеків), що добре, оскільки це було вимогою проблеми.
 • За моєю кількістю, складність у часі становить O (n ^ 2). Виправлення вітаються.

#include <assert.h>
#include <stdio.h>

#define SIZE 6

int s0[SIZE + 1];
int s1[SIZE + 1];
int s2[SIZE + 1];

int
count(int *stack)
{
  return stack[0];
}

int
top(int *stack)
{
  return stack[stack[0]];
}

void
push(int *stack, int value)
{
  assert(count(stack) < SIZE && "stack overflow");
  assert((stack == s0 || count(stack) == 0 || value <= top(stack)) && "stack order violated");
  stack[++stack[0]] = value;
}

int
pop(int *stack)
{
  int result = stack[stack[0]];
  assert(count(stack) > 0 && "stack underflow");
  stack[stack[0]] = 0;
  stack[0]--;
  return result;
}

int permutations;

void
permute(int len, int range, void (*cb)(void))
{
  int i;
  if(len == 0)
  {
    permutations++;
    cb();
    return;
  }
  for(i = 1; i <= range; i++)
  {
    push(s0, i);
    permute(len - 1, range, cb);
    pop(s0);
  }
}

void
print(void)
{
  int i;
  for(i = 1; i <= count(s0); i++)
  {
    printf("%d ", s0[i]);
  }
  printf("\n");
}

int save[SIZE + 1];

void
copy(int *src, int *dst)
{
  int i;
  for(i = 0; i <= SIZE; i++)
  {
    dst[i] = src[i];
  }
}

int total;

void
move(int *src, int *dst)
{
  total++;
  push(dst, pop(src));
}

void
merge(void)
{
  while(1)
  {
    if(count(s1) == 0 && count(s2) == 0)
    {
      break;
    }
    else if(count(s1) == 0 || (count(s2) > 0 && top(s2) < top(s1)))
    {
      move(s2, s0);
    }
    else
    {
      move(s1, s0);
    }
  }
}

void
reverse(void)
{
  while(1)
  {
    while(count(s2) == 0 || top(s0) == top(s2))
    {
      move(s0, s2);
    }
    if(count(s0) == 0 || top(s2) < top(s0))
    {
      while(count(s2) > 0)
      {
        move(s2, s0);
      }
      break;
    }
    while(count(s0) > 0 && (count(s1) == 0 || top(s0) <= top(s1)))
    {
      move(s0, s1);
    }
    while(count(s2) > 0)
    {
      move(s2, s0);
    }
    merge();
  }
}

void
sort(void)
{
  while(1)
  {
    if(count(s0) == 0)
    {
      merge();
      reverse();
      break;
    }
    else if(count(s1) == 0 || top(s1) >= top(s0))
    {
      move(s0, s1);
    }
    else if(count(s2) == 0 || top(s2) >= top(s0))
    {
      move(s0, s2);
    }
    else
    {
      merge();
    }
  }
}

void
helper(void)
{
  copy(s0, save);
  sort();
  copy(save, s0);
}

int
main(void)
{
  permute(1, 6, helper);
  permute(2, 6, helper);
  permute(3, 6, helper);
  permute(4, 6, helper);
  permute(5, 6, helper);
  permute(6, 6, helper);
  printf("%d\n", permutations);
  printf("%d\n", total);
  return 0;
}

4

Python, 3983838 3912258 переміщує понад 55986 входів

Це дуже неефективно.

Я додаю загальну кількість рухів після того, як ОР роз'ясне, чи є вони для всіх цих випадків або для конкретних інших випадків.


from itertools import product    # Required for testing
import time             # Required if you want to see it in action.

from pycallgraph import PyCallGraph
from pycallgraph.output import GraphvizOutput

def main( l ):
  ################### Data ###################
  global a , b , c , d , copy , total_moves
  total_moves = 0

  a = [ x for x in l ] # Input stack, order doesn't matter, we'll try to empty this one
  b = []        # Usable stack, restricted by order, we'll try to get the final sorted order here
  c = []        # Usable stack, restricted by order, but we'll try to keep it as empty as possible

  d = { 'a':a , 'b':b , 'c':c } # Passing the stacks to the nested functions by their names as a string
  copy = [ x for x in a ]    # reference copy, read-only


  ################### Functions ###################
  def is_correct( stack ):
    if d[ stack ] == sorted( copy , reverse = True ):
      return True
    else:
      return False

  def reverse_exchange( source , destination , keep = 0 ):
    #
    # keep is the number of elements to keep at the bottom of the source stack
    # The remaining top elements are moved to the destination stack
    # We first move the top elements to stack a
    # and from a to c so that the order is preserved
    # effectively splitting the source stack into two
    #

    i = 0
    while len( d[ source ] ) > keep :
      move( source , 'a' )
      i += 1
    else:
      while i > 0:
        move( 'a' , destination )
        i -= 1

  # def validate( source , destination ):
  #  # 
  #  # Validates the give move
  #  #
  #  if len( d[ source ] ) == 0:
  #    return False
  #  if destination == 'a' or len( d[ destination ] ) == 0:
  #    return True
  #  else:
  #    if d[ destination ][ len( d[ destination ] ) - 1 ] >= d[ source ][ len( d[ source ] ) - 1 ]:
  #      return True
  #    else:
  #      return False

  def move( source , destination ):
    global total_moves
    # if validate( source , destination ):
    d[ destination ].append( d[ source ].pop() )

    total_moves += 1

      # Uncomment the following to view the workings step-by-step
      # print '\n'
      # print a
      # print b
      # print c
      # print '\n'
      # time.sleep(0.1)

    return True
    # else:
    #  return False


  ################### Actual logic ###################
  while ( not is_correct( 'a' ) ):

    copy_b  = [x for x in b ]             # Checking where the topmost element of a
    top_of_a = a[ len(a) - 1 ]             # should be inserted
    copy_b.append( top_of_a )             #
    sorted_copy_b = sorted( copy_b , reverse = True ) #

    reverse_exchange( 'b' , 'c' , sorted_copy_b.index( top_of_a ) )                         # Sandwiching the top-most element
    move( 'a' , 'b' )                                                # to proper position in b
    while (len(b) > 0 and len(c) > 0 and len(a) > 0) and (sorted (b , reverse = True)[0] <= a[len(a) - 1] <= c[0]): # # Optimization
      move( 'a' , 'b' )                                              # #
    reverse_exchange( 'c' , 'b' )                                          # b is always sorted, c is always empty

    if is_correct( 'b' ):           # Just moving b to a
      while ( not is_correct( 'a' ) ):   # The entire program focuses on "insertion sorting"
        reverse_exchange( 'b' , 'c' , 1 ) # elements of a onto b while keeping c empty
        move( 'b' , 'a' )         # 
        if len(c) > 0 :            #
          reverse_exchange( 'c' , 'b' , 1 ) # Slightly more efficient
          move('c' , 'a' )         #  return total_moves


# with PyCallGraph( output= GraphvizOutput() ):


  ################### Test cases #############
i = 0
for elements in xrange( 1 , 7 ):
  for cartesian_product in product( [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ] , repeat = elements ):
    input_list = [ int( y ) for y in cartesian_product ]
    i += main(input_list)
    print i
print i

Пояснення

Що, коментарі недостатньо для вас?


Примітка до ОП: Дякуємо, що не зробили цей код-гольф.


Я вважаю, що якщо є більш цікавий спосіб вирішити завдання, відмінний від [code-golf], це слід зробити так.
Джастін

Гаразд, це не вдається для [1,1,2]. У python, розглядаючи список, [2,1,1]є спосіб отримати [2,1,1].index(1)як 2, тобто починаючи з вищого кінця?
користувач80551

@Quincunx Ні, [2,1,1,3,5].index(1)==2замість1
user80551

Er, list.index(data)повертає індекс елемента dataв list. Я не знаю індекс, dataтобто1
user80551,

len(list)-(list[::-1].index(1))
Злом

2

Пітон: 1,688,293 1,579,182 1,524,054 1,450,842 1,093,195 ходи

Основний метод полягає в main_to_help_bestтому, щоб перенести деякі вибрані елементи з основного стека в хелперний стек. У ньому є прапор, everythingякий визначає, чи хочемо ми перемістити все у вказане destination, чи ми хочемо зберегти лише найбільший, destinationа решта - в іншому помічнику.

Припустимо, що ми переходимо до dstвикористання помічника helper, функцію можна приблизно описати так:

 1. Знайдіть позиції найбільших елементів
 2. Перемістіть усе на вершині найбільшого елемента helperрекурсивно
 3. Перемістіть найбільший елемент до dst
 4. Відсуньтесь від helperосновної
 5. Повторюйте 2-4, поки не з’являться найбільші елементи dst
 6. а. Якщо everythingвстановлено, рекурсивно переміщуйте елементи в основному на dst
  b. В іншому випадку рекурсивно переміщуйте елементи в основному доhelper

Алгоритм основного сортування ( sort2в моєму коді) зателефонує main_to_help_bestіз everythingвстановленим на False, а потім перемістить найбільший елемент назад до основного, а потім перемістить все від помічника назад до основного, зберігаючи його впорядкованому.

Більше пояснення внесено як коментарі до коду.

В основному принципи, якими я користувався:

 1. Тримайте одного помічника, щоб містити максимальний елемент (и)
 2. Тримайте іншого помічника, щоб містити будь-які інші елементи
 3. Не робіть зайвих рухів якомога більше

Принцип 3 реалізується не рахуючи переміщення, якщо джерело є попереднім пунктом призначення (тобто ми просто перейшли головним до help1, тоді ми хочемо перейти з help1 до help2), і далі, ми зменшимо кількість руху на 1, якщо ми повертаємо його у вихідне положення (тобто головне до help1, а потім help1 - main). Крім того, якщо всі попередні nрухи рухаються одним і тим же цілим числом, ми можемо фактично змінити їх n. Тож ми також цим скористаємось, щоб зменшити кількість рухів далі.

Це справедливо, оскільки ми знаємо всі елементи в основному стеку, тому це можна трактувати як бачення в майбутньому, що ми збираємося перемістити елемент назад, ми не повинні робити цей крок.

Виконання зразка (стеки відображаються знизу вгору - значить, перший елемент - знизу):

Довжина 1
Рухи: 0
Завдання: 6
Макс: 0 ([1])
Середнє значення: 0,000

Довжина 2
Рухи: 60
Завдання: 36
Макс: 4 ([1, 2])
Середній показник: 1.667

Довжина 3
Переїзди: 1030
Завдання: 216
Макс: 9 ([2, 3, 1])
Середній показник: 4.769

Довжина 4
Переїзди: 11765
Завдання: 1296
Макс: 19 ([3, 4, 2, 1])
Середній показник: 9.078

Довжина 5
Переїзди: 112325
Завдання: 7776
Макс: 33 ([4, 5, 3, 2, 1])
Середній показник: 14.445

Довжина 6
Переїзди: 968015
Завдання: 46656
Макс: 51 ([5, 6, 4, 3, 2, 1])
Середня оцінка: 20,748

--------------
Загалом
Переїзди: 1093195
Завдання: 55986
Середня оцінка: 19.526

Ми можемо бачити, що найгірший випадок, коли найбільший елемент розміщується на другому дні, а решта сортується. З найгіршого випадку ми бачимо, що алгоритм є O (n ^ 2).

Кількість рухів очевидно мінімальна для, n=1і n=2як ми бачимо з результату, і я вважаю, що це також мінімально для більших значень n, хоча я не можу цього довести.

Більше пояснень - у коді.

from itertools import product

DEBUG = False

def sort_better(main, help1, help2):
  # Offset denotes the bottom-most position which is incorrect
  offset = len(main)
  ref = list(reversed(sorted(main)))
  for idx, ref_el, real_el in zip(range(len(main)), ref, main):
    if ref_el != real_el:
      offset = idx
      break

  num_moves = 0
  # Move the largest to help1, the rest to help2
  num_moves += main_to_help_best(main, help1, help2, offset, False)
  # Move the largest back to main
  num_moves += push_to_main(help1, main)
  # Move everything (sorted in help2) back to main, keep it sorted
  num_moves += move_to_main(help2, main, help1)
  return num_moves

def main_to_help_best(main, dst, helper, offset, everything=True):
  """
  Moves everything to dst if everything is true,
  otherwise move only the largest to dst, and the rest to helper
  """
  if offset >= len(main):
    return 0
  max_el = -10**10
  max_idx = -1
  # Find the location of the top-most largest element
  for idx, el in enumerate(main[offset:]):
    if el >= max_el:
      max_idx = idx+offset
      max_el = el
  num_moves = 0
  # Loop from that position downwards
  for max_idx in range(max_idx, offset-1, -1):
    # Processing only at positions with largest element
    if main[max_idx] < max_el:
      continue
    # The number of elements above this largest element
    top_count = len(main)-max_idx-1
    # Move everything above this largest element to helper
    num_moves += main_to_help_best(main, helper, dst, max_idx+1)
    # Move the largest to dst
    num_moves += move(main, dst)
    # Move back the top elements
    num_moves += push_to_main(helper, main, top_count)
  # Here, the largest elements are in dst, the rest are in main, not sorted
  if everything:
    # Move everything to dst on top of the largest
    num_moves += main_to_help_best(main, dst, helper, offset)
  else:
    # Move everything to helper, not with the largest
    num_moves += main_to_help_best(main, helper, dst, offset)
  return num_moves

def verify(lst, moves):
  if len(moves) == 1:
    return True
  moves[1][0][:] = lst
  for src, dst, el in moves[1:]:
    move(src, dst)
  return True

def equal(*args):
  return len(set(str(arg.__init__) for arg in args))==1

def move(src, dst):
  dst.append(src.pop())
  el = dst[-1]
  if not equal(dst, sort.lst) and list(reversed(sorted(dst))) != dst:
    raise Exception('HELPER NOT SORTED: %s, %s' % (src, dst))

  cur_len = len(move.history)
  check_idx = -1
  matched = False
  prev_src, prev_dst, prev_el = move.history[check_idx]
  # As long as the element is the same as previous elements,
  # we can reorder the moves
  while el == prev_el:
    if equal(src, prev_dst) and equal(dst, prev_src):
      del(move.history[check_idx])
      matched = True
      break
    elif equal(src, prev_dst):
      move.history[check_idx][1] = dst
      matched = True
      break
    elif equal(dst, prev_src):
      move.history[check_idx][0] = src
      matched = True
      break
    check_idx -= 1
    prev_src, prev_dst, prev_el = move.history[check_idx]
  if not matched:
    move.history.append([src, dst, el])
  return len(move.history)-cur_len

def push_to_main(src, main, amount=-1):
  num_moves = 0
  if amount == -1:
    amount = len(src)
  if amount == 0:
    return 0
  for i in range(amount):
    num_moves += move(src, main)
  return num_moves

def push_to_help(main, dst, amount=-1):
  num_moves = 0
  if amount == -1:
    amount = len(main)
  if amount == 0:
    return 0
  for i in range(amount):
    num_moves += move(main, dst)
  return num_moves

def help_to_help(src, dst, main, amount=-1):
  num_moves = 0
  if amount == -1:
    amount = len(src)
  if amount == 0:
    return 0
  # Count the number of largest elements
  src_len = len(src)
  base_el = src[src_len-amount]
  base_idx = src_len-amount+1
  while base_idx < src_len and base_el == src[base_idx]:
    base_idx += 1

  # Move elements which are not the largest to main
  num_moves += push_to_main(src, main, src_len-base_idx)
  # Move the largest to destination
  num_moves += push_to_help(src, dst, base_idx+amount-src_len)
  # Move back from main
  num_moves += push_to_help(main, dst, src_len-base_idx)
  return num_moves

def move_to_main(src, main, helper, amount=-1):
  num_moves = 0
  if amount == -1:
    amount = len(src)
  if amount == 0:
    return 0
  # Count the number of largest elements
  src_len = len(src)
  base_el = src[src_len-amount]
  base_idx = src_len-amount+1
  while base_idx < src_len and base_el == src[base_idx]:
    base_idx += 1

  # Move elements which are not the largest to helper
  num_moves += help_to_help(src, helper, main, src_len-base_idx)
  # Move the largest to main
  num_moves += push_to_main(src, main, base_idx+amount-src_len)
  # Repeat for the rest of the elements now in the other helper
  num_moves += move_to_main(helper, main, src, src_len-base_idx)
  return num_moves

def main():
  num_tasks = 0
  num_moves = 0
  for n in range(1, 7):
    start_moves = num_moves
    start_tasks = num_tasks
    max_move = -1
    max_main = []
    for lst in map(list,product(*[[1,2,3,4,5,6]]*n)):
      num_tasks += 1
      if DEBUG: print lst, [], []
      sort.lst = lst
      cur_lst = lst[:]
      move.history = [(None, None, None)]
      help1 = []
      help2 = []
      moves = sort_better(lst, help1, help2)
      if moves > max_move:
        max_move = moves
        max_main = cur_lst
      num_moves += moves

      if DEBUG: print '%s, %s, %s (moves: %d)' % (cur_lst, [], [], moves)
      if list(reversed(sorted(lst))) != lst:
        print 'NOT SORTED: %s' % lst
        return
      if DEBUG: print

      # Verify that the modified list of moves is still valid
      verify(cur_lst, move.history)
    end_moves = num_moves - start_moves
    end_tasks = num_tasks - start_tasks
    print 'Length %d\nMoves: %d\nTasks: %d\nMax: %d (%s)\nAverage: %.3f\n' % (n, end_moves, end_tasks, max_move, max_main, 1.0*end_moves/end_tasks)
  print '--------------'
  print 'Overall\nMoves: %d\nTasks: %d\nAverage: %.3f' % (num_moves, num_tasks, 1.0*num_moves/num_tasks)

# Old sort method, which assumes we can only see the top of the stack
def sort(main, max_stack, a_stack):
  height = len(main)
  largest = -1
  num_moves = 0
  a_stack_second_el = 10**10
  for i in range(height):
    if len(main)==0:
      break
    el = main[-1]
    if el > largest: # We found a new maximum element
      if i < height-1: # Process only if it is not at the bottom of main stack
        largest = el
        if len(a_stack)>0 and a_stack[-1] < max_stack[-1] < a_stack_second_el:
          a_stack_second_el = max_stack[-1]
        # Move aux stack to max stack then reverse the role
        num_moves += help_to_help(a_stack, max_stack, main)
        max_stack, a_stack = a_stack, max_stack
        if DEBUG: print 'Moved max_stack to a_stack: %s, %s, %s (moves: %d)' % (main, max_stack, a_stack, num_moves)
        num_moves += move(main, max_stack)
        if DEBUG: print 'Moved el to max_stack: %s, %s, %s (moves: %d)' % (main, max_stack, a_stack, num_moves)
    elif el == largest:
      # The maximum element is the same as in max stack, append
      if i < height-1: # Only if the maximum element is not at the bottom
        num_moves += move(main, max_stack)
    elif len(a_stack)==0 or el <= a_stack[-1]:
      # Current element is the same as in aux stack, append
      if len(a_stack)>0 and el < a_stack[-1]:
        a_stack_second_el = a_stack[-1]
      num_moves += move(main, a_stack)
    elif a_stack[-1] < el <= a_stack_second_el:
      # Current element is larger, but smaller than the next largest element
      # Step 1
      # Move the smallest element(s) in aux stack into max stack
      amount = 0
      while len(a_stack)>0 and a_stack[-1] != a_stack_second_el:
        num_moves += move(a_stack, max_stack)
        amount += 1

      # Step 2
      # Move all elements in main stack that is between the smallest
      # element in aux stack and current element
      while len(main)>0 and max_stack[-1] <= main[-1] <= el:
        if max_stack[-1] < main[-1] < a_stack_second_el:
          a_stack_second_el = main[-1]
        num_moves += move(main, a_stack)
        el = a_stack[-1]

      # Step 3
      # Put the smallest element(s) back
      for i in range(amount):
        num_moves += move(max_stack, a_stack)
    else: # Find a location in aux stack to put current element
      # Step 1
      # Move all elements into max stack as long as it will still
      # fulfill the Hanoi condition on max stack, AND
      # it should be greater than the smallest element in aux stack
      # So that we won't duplicate work, because in Step 2 we want
      # the main stack to contain the minimum element
      while len(main)>0 and a_stack[-1] < main[-1] <= max_stack[-1]:
        num_moves += move(main, max_stack)

      # Step 2
      # Pick the minimum between max stack and aux stack, move to main
      # This will essentially sort (in reverse) the elements into main
      # Don't move to main the element(s) found before Step 1, because
      # we want to move them to aux stack
      while True:
        if len(a_stack)>0 and a_stack[-1] < max_stack[-1]:
          num_moves += move(a_stack, main)
        elif max_stack[-1] < el:
          num_moves += move(max_stack, main)
        else:
          break

      # Step 3
      # Move all elements in main into aux stack, as long as it
      # satisfies the Hanoi condition on aux stack
      while max_stack[-1] == el:
        num_moves += move(max_stack, a_stack)
      while len(main)>0 and main[-1] <= a_stack[-1]:
        if main[-1] < a_stack[-1] < a_stack_second_el:
          a_stack_second_el = a_stack[-1]
        num_moves += move(main, a_stack)
    if DEBUG: print main, max_stack, a_stack
  # Now max stack contains largest element(s), aux stack the rest
  num_moves += push_to_main(max_stack, main)
  num_moves += move_to_main(a_stack, main, max_stack)
  return num_moves

if __name__ == '__main__':
  main()

Я не розумію вашого питання 4. Що це за зберігання другого за величиною елемента на другому помічнику? Що це означає?
Джастін

В основному просто слідкуйте за другим за величиною елементом змінної. Я здогадуюсь, що я це переосмислив. Я думаю, що це прекрасно, ха-ха
половина

"Ваша функція / підпрограма може перевірити будь-який стек у будь-який час". Тож якщо те, що ви робите, можна легко зробити, пробігаючи стеки та знаходячи місце другого за величиною елемента, це добре.
Джастін

1
Якщо "перевірити будь-який стек у будь-який час", чи означає це, що я можу читати стек як масив, не витрачаючи жодного переміщення? Це все змінює. Щодо пояснення, я все ще перебуваю в процесі оновлення алгоритму (я отримав його ще нижче), тому я оновлю, як тільки я закінчу.
справедлива половина

1
Розумію. Це відкриває цілком нові можливості, і, безумовно, ми можемо зменшити кількість кроків далі. Однак це ускладнить проблему, ха-ха, оскільки завдання, по суті, є "заданим масивом цілих чисел, знайдіть мінімальну кількість рухів, щоб сортувати його в Ханойській вежі". Якщо нам дозволяють бачити лише вершину стека, то мій алгоритм близький до оптимального (якщо не оптимального)
justhalf

1

Java - 2129090 2083142 рухається на 55986 масивах

Посилання ideone .

Рамка для забезпечення правильності алгоритму:

private final Deque<Integer> main = new ArrayDeque<Integer>();
private final Deque<Integer> help1 = new ArrayDeque<Integer>();
private final Deque<Integer> help2 = new ArrayDeque<Integer>();

private int taskCount = 0;
private int opCount = 0;

private void sort(List<Integer> input) {
  taskCount++;
  main.addAll(input);
  sortMain();
  verify();
  main.clear();
}

private void verify() {
  if (!help1.isEmpty()) {
    throw new IllegalStateException("non-empty help1\n" + state());
  }
  if (!help2.isEmpty()) {
    throw new IllegalStateException("non-empty help2\n" + state());
  }
  int last = 0;
  for (int i: main) {
    if (last > i) {
      throw new IllegalStateException("unsorted main: " + main);
    }
    last = i;
  }
}

private void done() {
  System.out.println();
  System.out.print(opCount + "/" + taskCount);
}

private void move(Deque<Integer> from, Deque<Integer> to) {
  if (from == to) throw new IllegalArgumentException("moving from/to " + from);
  Integer i = from.pop();
  if (to != main && !to.isEmpty() && i > to.peek()) {
    throw new IllegalStateException(
        from + " " + i + " -> " + to);
  }
  to.push(i);
  opCount++;
}

private String name(Deque<Integer> stack) {
  return stack == help1 ? "help1" :
      stack == help2 ? "help2" :
      "main";
}

private String state() {
  return "main: " + main + 
      "\nhelp1: " + help1 +
      "\nhelp2: " + help2;
}

Фактичний алгоритм:

private void ensureMain(Deque<Integer> stack) {
  if (stack != main) {
    throw new IllegalArgumentException("Expected main, got " + name(stack) + "\n" + state());
  }
}

private void ensureHelp(Deque<Integer> stack) {
  if (stack == main) {
    throw new IllegalArgumentException("Expected help, got main\n" + state());
  }
}

private void ensureHelpers(Deque<Integer> stack1, Deque<Integer> stack2) {
  ensureHelp(stack1);
  ensureHelp(stack2);
}

private void sortMain() {
  int height = main.size();
  int topIndex = height;
  while (topIndex == height && height > 1) {
    topIndex = lastIndexOfLargest(height, main);
    height--;
  }
  if (topIndex == height) { 
    // is already sorted
    return;
  }
  // split stack at largest element
  int part1Count = topIndex;
  int part2Count = height - topIndex;
  // move largest and first part to help 1
  moveFromMain(part1Count+1, help1, help2);
  // merge both parts to help 2, leaving largest on 1
  mergeToHelp(part2Count, main, part1Count, help1, help2);
  // move largest to main
  move(help1, main);
  // move remaining to main
  moveToMain(height, help2, help1);
}

/** Moves elements from main to helper, sorting them */
private void moveFromMain(int amount, Deque<Integer> target, Deque<Integer> help) {
  if (amount < 1) return;
  ensureHelpers(target, help);
  int topIndex = lastIndexOfLargest(amount, main);
  int part1Count = topIndex;
  int part2Count = amount - topIndex - 1;
  // move first part to help
  moveFromMain(part1Count, help, target);
  // move largest to target
  move(main, target);
  // merge both parts to target
  mergeToHelp(part2Count, main, part1Count, help, target);
}

/** Moves elements from helper to main, keeping them sorted */
private void moveToMain(int amount, Deque<Integer> source, Deque<Integer> help) {
  if (amount < 1) return;
  ensureHelpers(source, help);
  moveHelper(amount-1, source, help);
  move(source, main);
  moveToMain(amount-1, help, source);
}

/** Moves elements between helpers */
private void moveHelper(int amount, Deque<Integer> source, Deque<Integer> target) {
  pushToMain(amount, source);
  popFromMain(amount, target);
}

/** Merges top of main and helper to other helper */
private void mergeToHelp(int mainAmount, Deque<Integer> main, int helpAmount, Deque<Integer> help, Deque<Integer> target) {
  ensureMain(main);
  ensureHelpers(help, target);
  if (mainAmount < 0) mainAmount = 0;
  if (helpAmount < 0) helpAmount = 0;
  while (mainAmount > 0 || helpAmount > 0) {
    // while there is something to merge
    int largestMain = valueOfLargest(mainAmount, main);
    int largestHelp = valueOfLargest(helpAmount, help);
    if (largestMain > largestHelp) {
      // largest is in main
      int index = firstIndexOfLargest(mainAmount, main);
      if (index > 0) {
        // move excess to help:
        int mainTop = index;
        int helpTop = elementsSmallerThan(help, largestMain);
        if (helpTop > 0) {
          // 1. move top of help to target
          moveHelper(helpTop, help, target);
          // 2. merge old top with excess from main
          mergeToHelp(mainTop, main, helpTop, target, help);
        } else {
          moveFromMain(mainTop, help, target);
        }
        mainAmount -= mainTop;
        helpAmount += mainTop;
      }
      move(main, target);
      mainAmount--;
    } else {
      // largest is at bottom of help
      int helpTop = helpAmount - 1; // largest is at bottom
      // move top to main
      pushToMain(helpTop, help);
      mainAmount += helpTop;
      // move largest to target
      move(help, target);
      helpAmount = 0;
    }
  }
}

private void pushToMain(int amount, Deque<Integer> from) {
  for (; amount > 0; amount--) move(from, main);
}

private void popFromMain(int amount, Deque<Integer> to) {
  for (; amount > 0; amount--) move(main, to);
}

private int firstIndexOfLargest(int height, Deque<Integer> stack) {
  if (height == 0) throw new IllegalArgumentException("height == 0");
  int topValue = 0;
  int topIndex = 0;
  int i = 0;
  for (Integer e: stack) {
    if (e > topValue) {
      topValue = e;
      topIndex = i;
    }
    if (++i == height) break;
  }
  return topIndex;
}

private int lastIndexOfLargest(int height, Deque<Integer> stack) {
  if (height == 0) throw new IllegalArgumentException("height == 0");
  int topValue = 0;
  int topIndex = 0;
  int i = 0;
  for (Integer e: stack) {
    if (e >= topValue) {
      topValue = e;
      topIndex = i;
    }
    if (++i == height) break;
  }
  return topIndex;
}

private int valueOfLargest(int height, Deque<Integer> stack) {
  int v = Integer.MIN_VALUE;
  for (Integer e: stack) {
    if (height-- == 0) break;
    if (e > v) v = e;
  }
  return v;
}

private int elementsSmallerThan(Deque<Integer> stack, int value) {
  int i = 0;
  for (Integer e: stack) {
    if (e >= value) return i;
    i++;
  }
  return i;
}

Тестова шафа:

public static void main(String[] args) throws Exception {
  HanoiSort hanoi = new HanoiSort();
  int N = 6;
  for (int len = 1; len <= N; len++) {
    Integer[] input = new Integer[len];
    List<Integer> inputList = Arrays.asList(input);
    int max = N;
    for (int i = 1; i < len; i++) max *= N;
    for (int run = 0; run < max; run++) {
      int n = run;
      for (int i = 0; i < len; n /= N, i++) {
        input[i] = (n % N)+1;
      }
      try {
        hanoi.sort(inputList);
      } catch (Exception e) {
        System.out.println(inputList);
        e.printStackTrace(System.out);
        return;
      }
    }
  }
  hanoi.done();
}

-1

C / C ++ Не вимірював ходи (прив'язки: p1, p2, p3) Не знаю, як додати код C ++, який використовує STL (проблема форматування). Втрата частин коду через формати html-тегів у коді.

 1. Отримаємо n: кількість найкраще відсортованих елементів у p1
 2. Зробіть hanoi переміщення їх (n) до p3, використовуючи p2 (зберігає відсортовану властивість)
 3. Перемістіть наступні m елем (принаймні 1) у зворотному порядку від p1 до p2.
 4. Об'єднайте дані переміщення (n + m) у p2 & p3 до p1.

     4.1 merge sort p2 & P3 (reverse) to p1
     4.2 move (n+m) to p3
     4.3 hanoi p3 to p1 using p2
  
 5. Викликайте сортування hanoi рекурсивно, який зараз буде сортувати принаймні n + m + 1 елементів.
 6. Зупинка, коли n = розмір p1.
#включати 
#включати 
використання простору імен std;
/ *************************************************** ***************************** 
  Показати вектор (Довелося до випадкового кут
**************************************************** ***************************** /  

недійсне шоу (вектор p, рядок msg)
{
  вектор :: ітератор це;
  printf ("% s \ n", msg.c_str ());
  for (it = p.begin (); it & fr, vector & inter, vector & to, int n) {
  int d1;
  якщо (n & p1, вектор & p2, вектор & p3) {
  int d3, d2, d1;
  int count, n;
  bool d2_added;

  d2 = p2.back (); p2.pop_back ();
  // дані будуть зменшуватися в p1
  d2_added = помилково;
  while (p3.size ()> 0) {
   d3 = p3.back (); p3.pop_back ();
   якщо (d2_added == false && d2 0) {
   d1 = p1.back (); p1.pop_back ();
   p3.push_back (d1);
   --рахувати;
  }
  // Переміщення назад з ханой від p3 до p1
  // використовувати p2 як inter
  ханой (p3, p2, p1, n);
}
/ *************************************************** ******************************
  Отримує кількість перших відсортованих елементів
**************************************************** ***************************** /  
int get_top_sorted_count (vector & p1) {
  вектор :: ітератор це;
  int prev = 0;
  int n = 1;

  for (it = --p1.end (); it> = p1.begin (); --it) {
   якщо (це == --p1.end ()) {
  prev = * це;
    продовжувати;
   }
   if (* it & p1, vector & p2, vector & p3) {
  int n, d1;
  n = get_top_sorted_count (p1);
  якщо (n == p1.size ()) {
    повернення;
  }
  ханой (p1, p2, p3, n);
  p2.push_back (p1.back ());
  p1.pop_back ();
  merge_move (p1, p2, p3);
  hanoi_sort (p1, p2, p3);
}
/ *************************************************** ******************************  
  Сорти базуються на ханої
**************************************************** ***************************** /  
int main (пустота)
{
 вектор p1, p2, p3;
 p1.push_back (5);
 p1.push_back (4);
 p1.push_back (7);
 p1.push_back (3);
 p1.push_back (8);
 p1.push_back (2);
 показати (p1, "... Сортування Bef ...");
 hanoi_sort (p1, p2, p3);
 показати (p1, "... Aft Sort ...");
}

Чи можете ви написати код для цього? Інакше це не відповідь.
Джастін

Я не бачу hanoi(...)функції. Також у вас є 2 #includeс, які не компілюються. Будь ласка, опублікуйте повний код.
Hosch250
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.